Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska
(Prawo bud.)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Prowadzący: Janusz Kowal


Istota i zakres prawa budowlanego. Nadzór organów administracji państwowej nad budownictwem. Ustalenie terenu i warunków wykonywania robót budowlanych. Podstawowe kryteria projektowania budowy i utrzymania obiektów budowlanych. Roboty budowlane i nadzór nad ich wykonaniem. Eksploatacja obiektów budowlanych. ÂŚrodki prawne zapewniające poszanowanie prawa budowlanego. Prawo wodne. Własność wód. Korzystanie z wód. Ochrona wód, ochrona przed powodzią. Budownictwo wodne. Podstawowe cechy i struktura prawa ochrony środowiska. Aspekt gospodarczy i sanitarny ochrony prawnej środowiska. Konserwatorska ochrona przyrody. Ochrona środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.